Uitschakelbord

Bij een beweegbare brug zonder bovenleiding moet altijd de tractie worden uitgeschakeld. Als de tractiemotoren ingeschakeld blijven, ontstaat een vlamboog tussen de bovenleiding en de stroomafnemer op het moment dat rijdraad en stroomafnemer elkaar niet meer raken. Door een vlamboog kan grote schade aan de bovenleiding of stroomafnemer ontstaan.

Sluiten