De onderhandelingen voor de nieuwe RIS cao zijn weer gestart.

En wij gaan u natuurlijk weer op de hoogte houden, we gaan dat doen door de commentaren van de vakbonden, de nieuwsbrieven van de werkgevers hier te plaatsen, u heeft dan op een site de overzichten bij elkaar.

Het laatste nieuws vindt u altijd onderaan.

Vrijdag 16 september 2011:

De eerste opmerkingen van de FNV en het Het zwarte corps.

Voortgang CAO Railinfra: NUL

Geen moer opgeschoten
Gisteren waren er na een lange zomerperiode weer CAO-onderhandelingen. Tenminste: dat was de bedoeling. Onderhandeld werd er niet. Werkgevers moesten nadenken over "vreselijk ingewikkelde" voorstellen die HZC had ingediend.
Werkgevers en vakbonden hadden elkaar voor het laatst gesproken op 24 juni 2011. Op die datum hebben FNV Bondgenoten / FNV Bouw de gezamelijke voorstellen toegelicht. Voorstellen die we reeds hadden vastgesteld op een gezamenlijke sectorraad van 21/22 maart 2011. Die voorstellen waren:

3% meer loon met een bodem van 90 euro. Alle toeslagen en vergoedingen ook omhoog met 3%. 3 ATV dagen terug
Maatregelen treffen om de dreigende tekorten op te lossen d.m.v. meedoen aan het Railcollege;
Afspraken maken wat ‘bedrijfsbelang’ precies is als een 55+-er uit de onregelmatigheid wil;
Uitzondering op de vredesplicht als het gaat om pensioenen;
Redelijk overzichtelijk dus. Op 24 juni 2011 hebben we als het gaat om de vredesplicht en het Railcollege voortgang geboekt; voor het overige deelden werkgevers mee dat ze mandaat bij hun werkgeversclub moesten halen. Er werd afgesproken op 12 september verder te onderhandelen met een uitloop op 19 september. Verder deelde HZC mee dat ze nog met voorstellen zouden komen.
Op 12 september kwam HZC dan ook met voorstellen. Daar zat qua onderwerpen niks bijzonders bij; extra onderwerpen waren alleen een voorstel over wintermaatregelen en een voorstel om het bedrijfsbelang te laten vallen als het gaat om opnemen van verlof. That’s it.

Daarnaast is er momenteel een probleem met een aantal onderwerpen waarover werkgevers overeenstemming met hun OR moeten behalen en wat in de praktijk blijkbaar niet lukt vanwege de redactie van de CAO. Het is in ieders belang dat op te lossen.
Werkgevers vonden deze 3 onderwerpen (winter, verlof, OR) zo vreselijk ingewikkeld dat ze een week moesten schorsen. FNV Bondgenoten heeft aangegeven dat teleurstellend te vinden omdat werknemers nu wel eens duidelijkheid willen over hun CAO. Het gevoel dat er door de werkgevers op hun belangen wordt gelet staat al wat langer onder druk om het zacht uit te drukken, dit helpt allemaal niet.
Het geval wil dat achter de zaal waar onderhandeld wordt, een stel ezels in een wei loopt. Wij hebben aangegeven dat vakbonden de opstelling betreuren en hebben verwezen naar die ezels.
Laten we hopen dat het volgende week allemaal wat makkelijker gaat. Tot nu toe is de voortgang nul komma nul. Het gevolg daarvan is dat we met een levensgroot gat zitten tussen wat wij eisen en wat zij willen bieden.

Wordt vervolgd.

Egon Groen

Het commentaar van het zwarte corps.

De onderhandelingen zijn weer begonnen, maar staan eigenlijk al weer stil…
Na afloop van de cao (in periode 4) van dit jaar was het even wachten, maar de onderhandelingen in de RIS cao zijn dan eindelijk gestart. Op maandag 12 september kwamen werkgevers en werknemers delegaties bijeen op een locatie met een bijzonder uitzicht.

In een vooroverleg, eind juni, was door HZC aan de werkgever bekend gemaakt dat de “cao eisen” bij het overleg op 12 september bekend zouden worden gemaakt. Groot was dan ook de verbazing dat de werkgevers zo geschrokken waren over de HZC eisen dat zij het overleg direct “schorste”.

Nu zul je denken dat HZC wel hele bijzondere en complexe eisen in zou hebben gediend. Niets van dat al, de eisen omvatten naast een looneis het duidelijk beschrijven in de cao wie het risico draagt van “onwerkbaar weer” (dat moet volgens HZC de werkgever zijn) en een betere beschrijving van de voorwaarden om verlof op te nemen zonder dat dit eenvoudig opzij kan worden gezet door een “bedrijfsbelang”. De eisen waren overigens niet heel erg nieuw. In voorgaande cao onderhandelingen zijn deze ook al naar voren gebracht.

In die onderhandeling werd echter primair naar het loon en de werkzekerheid in de sector gekeken. Werkgevers gaan nu de komende week hard nadenken over de aanvullende eisen van HZC. Volgende week dinsdag staat een hervatting van het overleg gepland.

Dan nog dat bijzondere uitzicht… een weilandje met wat ezels. Hoe toepasselijk.

Na het volgende overleg meer info.

René van der Steen
Martijn Groot Kormelink

Dinsdag 20 september een eerste communiqué van de werkgevers

 

Communiqué 1 - Onderhandelingen Cao Railinfrastructuur 2011-2012
Vakbonden eisen 6% salarisverhoging


Vakbonden en werkgevers hebben op 20 september jl. voor de 3 e maal met elkaar onderhandeld over
de nieuwe Cao Railinfrastructuur.

Werkgevers en vakbonden willen een Cao afsluiten voor de periode mei 2011 t/m december 2012.

Vakbonden hebben een looneis van 6% op tafel gelegd.
Werkgevers vinden deze eis onverantwoord en onacceptabel.

Werkgevers hebben verzocht aan vakbonden om zich te herbezinnen op hun looneis.

Het initiatief om de onderhandelingen te hervatten ligt bij de vakbonden.
 

Donderdag 20 september het commentaar van de bonden op bovenstaand artikel

FNV Bondgenoten, FNV Bouw & Infra, HZC en CNV Vakmensen hebben de cao-onderhandelingen voor de cao Railinfra opgeschort. Het loonbod van de werkgevers lag zo laag dat de bonden nu niet weten hoe het gat overbrugd zou moeten worden. We gaan eerst een kaderbijeenkomst organiseren om de verdere gang van zaken en het betrekken van de leden daarbij te bespreken.

Loonbod werkgevers
Voor de zomervakantie zag het ernaar uit dat werkgevers er snel met de vakbonden uit wilden komen. Er lag toen echter nog geen concreet loonbod. Na de vakantie hadden ze wel een loonbod, maar wilden ze dat niet op tafel leggen. Op 20 september kwamen de werkgevers dan eindelijk met een bod. Ze willen een cao tot en met eind 2012 (looptijd dus dik 20 maanden) en na een paar schorsingen deelden ze ook hun uiterste loonbod mee: 1.5% per periode 11 van 2011 en 1% per periode 4 van 2012. Totaal dus 2.5% voor 20 maanden. Dat is slechts 1.5% per jaar. Per augustus 2011 stond de inflatie volgens het CBS al op 2.6% per jaar.

Looneis vakbonden
Omdat er met werkgevers geen afdwingbare werkgelegenheidsafspraken (mens volgt werk) te maken zijn, eisen vakbonden 3% per jaar. Daarnaast eisen bonden teruggave van de3 ATV-dagen, die in 2000 ingeleverd zijn. De 3 ATV dagen zijn volgens werkgevers een oud onderhandelingsresultaat, reden om ze niet terug te willen geven. Vakbonden hebben enkele voorbeelden gegeven waar werkgevers ook terug waren gekomen op eerdere onderhandelingsresultaten (-cao-verslechteringen dus) Daarop reageerden werkgevers uit armoede dat ze de 3 dagen gewoon niet terug willen geven, omdat de bondseis niet van deze tijd zou zijn. Vakbonden hebben de waarde van de 3 dagen (0.45% per dag) vervolgens opgeteld bij de looneis (3* 0.45 = 1.35%). De looneis van 3% voor 1 jaar komt voor 20 maanden neer op 5%. Plus 1.35% = 6.35%. Om werkgevers tegemoet te komen hebben we daar 0.35% afgedaan en een looneis gesteld van6%: 2% per periode 5 2011; 2% per periode 1 van 2012 en 2% per periode 5 2012. ‘Extreem hoog’ was de reactie van werkgevers en ‘niet van deze tijd’.

Oncontroleerbare en tegenstrijdige beweringen
Dat werkgevers een veel te laag loonbod doen, komt doordat het financieel slecht zou gaan met de bedrijfstak. We hebben gevraagd dit met controleerbare cijfers te onderbouwen, maar werkgevers wilden die cijfers niet ter beschikking stellen. Vakbonden moeten de werkgevers maar op hun blauwe ogen geloven. De enige informatie die vakbonden kunnen inzien , zijn de cijfers die werkgevers op websites publiceren. Daarop staan zeer positieve berichten, bedoeld om aandeelhouders tevreden te stellen. De verhalen die werkgevers ons willen doen geloven, staan op zijn minst op gespannen voet met die informatie.

Ver onder de prijs duiken
De werkelijkheid is natuurlijk dat werkgevers elkaar gek maken door bij PGO-aanbestedingen zwaar onder de kostprijs te bieden. Vakbonden vertikken het om die rekening te betalen. Als werkgevers graag marktaandeel willen kopen, mogen de aandeelhouders dat betalen van ons.

Geen bijdrage aan gezonde bedrijfstak
Werkgevers spelen verder nauwelijks iets klaar om concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen. De enige bijdragen op dat gebied komen van de vakbonden. Sterker: in bedekte termen verwijzen werkgevers naar Poolse werknemers die het werk komen overnemen, daarmee suggererend dat de vakbonden maar moeten inbinden met hun looneisen. Als je werkgevers dan vraagt wat zij daaraan doen bij ProRail, gaat de blik op oneindig. Laat staan als je vraagt wat werkgevers doen om de belangen van hun werknemers veilig te stellen.

Ouderenbeleid
We hebben het dan nog niet eens gehad over de teleurstellende vooruitgang op dossiers als ouderenbeleid en de conflicten die er zijn met de Ondernemingsraad over toeslagen van bijvoorbeeld uitvoerders.

Kortom
Kortom: werkgevers willen werknemers niet eens compenseren voor de inflatie en verwijzen daarbij naar de onderlinge concurrentie en hun relatie met ProRail. Over de bijdrage die ze zelf kunnen leveren aan het voorkomen van concurrentie op arbeidsvoorwaarden blijft het heel erg stil.

Hoe verder?
Vakbonden gaan een gezamenlijke kaderbijeenkomst beleggen om te bespreken hoe het verder moet. De vraag hoe wij onze leden daarbij betrekken komt dan ook uitdrukkelijk op tafel

Om terug te keren naar de nieuwsoverzicht pagina klik hier

Om terug te keren naar ons startmenu  klik hier.

erug te keren naar ons startmenu  klik hier.