PGO Eemland naar Asset rail.

Zoals waarschijnlijk bekend had Prorail enige tijd terug het PGO contract terug getrokken omdat de prijs van de laagste in Prorail zijn ogen te laag was.

Donderdag 15 november kwam de uitslag binnen van de hernieuwde aanbesteding, de laagste van de aanbesteding is Asset rail voor een prijs die nog ligt onder de aangeboden prijs van Strukton in de eerste aanbesteding.

Wij gunnen het Asset rail van harte maar hoe kan dit maar 14 miljoen is te laag, dat gaat weer ten koste van banen kwaliteit enz....

Op de site van Prorail lezen we het onderstaande.

 

De vakbond FNV is het hier uiteraard niet mee eens en heeft een open brief geschreven aan  directeur Gout van Prorail deze vindt u hier onder.

16 november 2012
Onderwerp: Aanbestedingsbeleid

Geachte mevrouw Gout,

Op 26 oktober 2012 heb ik telefonisch contact met u opgenomen om mijn zorgen uit te spreken over de situatie die in de Railinfra aan het ontstaan is als gevolg van het aanbestedingsbeleid van ProRail. Zoals u bekend is, zijn er in de branche in de periode 2009-2010 honderden banen verdwenen als gevolg van het aanbestedingsbeleid van ProRail. Het zal u niet ontgaan zijn dat er destijds voor de deur van ProRail door honderden spoorwerkers is gedemonstreerd hiertegen.

Inmiddels zit de bedrijfstak middenin een tweede ronde met ontslagen. VolkerRail schrapte reeds circa 100 banen en ook bij BAM Rail onderhandelen vakbonden thans over een reorganisatie. In de CAO-onderhandelingen die gelijktijdig lopen, is het behoud van vakmanschap een ernstige zorg, mede gelet op de verwachte uitstroom als gevolg van vergrijzing. Nieuwe aanwas is er mondjesmaat. U bent daarvan op de hoogte.

Op 7 november 2011, liet ProRail het onderstaande bericht optekenen op zijn website.

“ProRail grijpt in in de ontstane ‘race to the bottom’ van bedrijven die onderhoud aan het spoor verzorgen en zet in samenwerking met de onderhoudspartners een streep onder de trend van prijsduiken en onrealistische beloftes. De afgelopen jaren was er een onwenselijke situatie ontstaan, waarin aanbieders van onderhoud aan het spoor hun diensten tegen steeds minder realistische bedragen gingen aanbieden. Hetzelfde werk dus, voor minder geld.

Bart Smolders, directeur asset management van ProRail: “Dat klinkt natuurlijk erg fijn voor ons als spoorbeheerder, maar onze focus ligt op kwaliteit. Met deze prijzen waren we waren bang voor degradatie daarvan. Spoorprestaties en veiligheid zijn voor ons van het grootste belang en mogen niet aan speculaties van de onderhoudsbedrijven ten onder gaan. De onderhoudspartners zien dat natuurlijk ook en waren niet blij met de situatie. Door intensieve contacten hebben we dit samen opgelost en ervoor gezorgd dat in de aanbestedingen van ProRail de juiste prikkels bestaan om kwaliteit te leveren voor en realistische prijs.”

Gisterenavond, nota bene tijdens onderhandelingen over een reorganisatie van BAM Rail, bereikte mij het bericht dat PGO Eemland is gegund aan Asset Rail. Asset Rail is de partij die voor de laagste prijs heeft ingeschreven op dit PGO-gebied voor € 14 mln. Daarmee lag het bod van Asset Rail nog onder het bod van Strukton Rail wat door ProRail eerder was afgewezen, vanwege de angst voor degradatie van het spoor en de angst dat veiligheid en spoorprestaties er onder zouden gaan leiden. Voor FNV Bondgenoten is het besluit van ProRail onbegrijpelijk en erg zorgelijk.

Het spijt mij te moeten constateren dat u uw toezegging aan mij (voor een gesprek), gedaan op 26 oktober 2012, tot op heden niet bent nagekomen. Wat FNV Bondgenoten betreft dient er aan de ook door ProRail geconstateerde ‘race to the bottom’ onmiddellijk een einde te komen. Niet de goedkoopste aanbieder dient te winnen, maar de aanbieder die voor een ieder aantoonbaar het beste aanbod heeft op aspecten zoals:

behoud van vakmanschap;
veiligheid
kwaliteit
Indien immers het prijsnivo voor PGO Eemland de nieuwe standaard is; en indien ProRail eerder zelf al constateerde dat het hogere prijsnivo wat eerder aangeboden was, ontoereikend is voor de veiligheid en de spoorprestaties, dan dienen vakbonden en werknemers zich op het ergste voor te bereiden.

Graag verneem ik daarom van u op korte termijn hoe het besluit van ProRail om PGO Eemland te gunnen aan Asset Rail zich verhoudt tot hetgeen ProRail o.a. op 7 november 2012 communiceerde op zijn website. Hoe kan het dat er gegund wordt aan een partij die onder het laagste prijsnivo van de teruggetrokken aanbesteding dook? Voorts verneem ik graag van u op welke wijze ProRail de veiligheid, de spoorprestaties en het behoud van vakmanschap denkt veilig te stellen, in het licht van het thans door ProRail vastgestelde prijsnivo.

Uw schriftelijke reactie zie ik graag zo snel mogelijk tegemoet, maar uiterlijk voor 28 november 2012.

Hoogachtend,

Egon Groen
bestuurder

 

Wij zijn benieuwd waar dit toe gaat leiden en houden u uiteraard op de hoogte

Om terug te keren naar de nieuwsoverzicht pagina klik hier.

Om terug te keren naar ons startmenu  klik hier.

 

 

 

p>