ProRail wint kort geding over aanbesteding spooronderhoud

 

De rechtbank heeft ProRail in het gelijk gesteld in een kort geding dat door spooraannemer Strukton Rail was aangespannen. Strukton Rail was van mening dat ProRail ten onrechte de inschrijving van de aannemer op de aanbesteding van een onderhoudsgebied in Limburg ongeldig heeft verklaard. Op basis van het gunningsmodel was Strukton Rail de beoogde winnaar, maar ProRail besloot het contract voor het spooronderhoud aan Asset Rail te gunnen.
 


Strukton tekende bezwaar aan tegen de door ProRail gevolgde abnormaal lage inschrijvingsprocedure (ALI). Op basis hiervan oordeelde ProRail dat Strukton Rail op enkele onderdelen een ‘abnormale inschrijving, thans een irreële inschrijving’ had ingediend. De rechter heeft ProRail vorige week in het gelijk gesteld. Op basis hiervan hervat ProRail het aanbestedingsproces.

Economisch Meest Voordelige Inschrijving

In principe zou de inschrijver met de laagst aangeboden prijs en de hoogste verlaging van de FHT, UO’s, DOT’s en TAO’s het onderhoudscontract gegund krijgen, omdat dit zou gelden als de economisch meest voordelige inschrijving. In dit geval besloot ProRail echter om het contract aan nummer 2 te gunnen en dat was Asset Rail. “We zagen hierbij op de lange termijn geen goede prijs-kwaliteitverhouding”, legt woordvoerder Anna Kodde van ProRail uit.

Bij de rechter gaf ProRail aan dat het van belang is dat een aannemer niet gaat snijden in zijn werkzaamheden om de kosten te drukken. Dat risico leek bij de inschrijving van Strukton Rail wel te bestaan. Strukton benadrukte nog dat ProRail geen enkele reden had om te vrezen dat Strukton haar verplichtingen in Limburg 2 niet zou nakomen, maar de rechter oordeelde dat ProRail aannemelijk had gemaakt dat de inschrijving van Strukton niet haalbaar en niet realistisch was.

Abnormaal lage inschrijvingprocedure

ProRail kan gebruikmaken van de ALI-procedure, ofwel de abnormaal lage inschrijvingsprocedure. Dit betekent dat ProRail de inschrijver tijdens het aanbestedingsproces om verheldering van de inschrijving kan vragen. Uiteindelijk kan de infrabeheerder besluiten om tijdens het aanbestedingsproces een inschrijver af te wijzen op basis van de inschrijving die hij heeft ingediend, zoals hier is gebeurd. “De praktijk leert dat, wanneer ProRail de opdracht op grond van zo’n lage inschrijving gunt, de uitvoering doorgaans uitermate problematisch verloopt”, aldus ProRail.

De spoorsector is op dit moment in een overgangsfase van de output proces contracten (OPC) naar prestatiegericht onderhoud-contracten (PGO). De nieuwe onderhoudsgebieden komen stuk voor stuk op de markt via een openbare aanbesteding. Het is de bedoeling dat in 2019 alle nieuwe contracten voor spooronderhoud openbaar worden aanbesteed.
 

Bron Spoorpro

Om terug te keren naar de nieuwsoverzicht pagina klik hier.

Om terug te keren naar ons startmenu  klik hier.

 

 

>