Richtlijn  00291 ingetrokken.


Voorbereid bouwen voor 25kV: maatregelen ten aanzien van het Energievoorzieningsysteem.

Dit was de inleiding in de RLN 00291 versie 1 uitgave 2010

Mogelijk zal deze eeuw het tractie-energiesysteem van een deel van het Nederlandse spoorwegnet worden omgebouwd van 1500V- naar 25kV-bovenleidingspanning.

De status van de besluitvorming hierover is dat ProRail in 2002 heeft aangegeven nog geen directe noodzaak te zien voor een dergelijke ombouw. Daarbij is ook aangegeven dat in het jaar
2012 het nut dan wel de noodzaak opnieuw wordt afgewogen en op basis daarvan mogelijk een beslissing tot ombouw wordt genomen. Dit is de zogenaamde ‘herijking’. Een eventuele
ombouw zal niet voor 2017 gerealiseerd worden. Vooruitlopend op de mogelijke ombouw naar 25kV in een later stadium, kunnen in huidige projecten al voorbereidingen getroffen
worden.

Voor uit lopend op de definitieve besluitvorming die dit jaar genomen wordt is besloten om met ingang van heden in geen nieuwe projecten voorbereidend te bouwen voor 25 kV.

Met andere woorden geen B4 meer in de huidige vorm en ook B2 houdt op te bestaan.  Dus ziet Prorail vanaf  nu af om bestaande 1500 volt baanvakken in de toekomst om te bouwen naar 25 kV.

Momenteel wordt gestudeerd welk systeem erin de plaats gaat komen van B4, waarin de voordelen van B4 gehandhaafd blijven en geschikt is voor de isolatiewaarden van B1.

En dus enigszins vergelijkbaar zal zijn met bv B3. 

Alle reeds aanbesteden projecten worden volgens opdracht afgebouwd.

Om terug te keren naar de nieuwsoverzicht pagina klik hier.

Om terug te keren naar ons startmenu  klik hier.

lik hier.