Vrije overstap spoorwerkers naar Strukton

In de cobouw lazen we voor u het volgende

8 december 2010.

UTRECHT - Spoorwerkers van BAM Rail en VolkerRail moeten zonder problemen kunnen overstappen naar Strukton Rail nu de twee spooraannemers hun onderhoudscontracten in het werkgebied Rijn & Gouwe zijn kwijtgeraakt


 
Dat vindt FNV Bondgenoten. In een brief roept vakbondsbestuurder Egon Groen de bedrijven op om de overstap van werknemers 'met behoud van rechten' mogelijk te maken.

Groen vreest dat BAM Rail en VolkerRail manschappen op straat zullen zetten na de wisseling van de wacht in Rijn & Gouwe. "Immers, de vertrouwde werkzaamheden van hun medewerkers gaan over naar Strukton Rail." Afgelopen jaren waren BAM Rail en VolkerRail verantwoordelijk voor het spooronderhoud in het werkgebied. Het nieuwe, vijfjarige contract ging echter aan hun neus voorbij. Spoorbeheerder ProRail gunde het prestatiegerichte onderhoudscontract (pgo) onlangs aan het railinfrabedrijf van Strukton.

Groen waarschuwt dat hij werkgelegenheidsverlies 'niet voetstoots' zal accepteren. Mede daarom dringt de vakbondsman aan om een soepele overstap van personeel mogelijk te maken. Volgens hem is ook Strukton Rail daarbij gebaat. Het bedrijf krijgt zo immers de beschikking over spoorwerkers die het werkgebied goed kennen. "De werkdruk op de medewerkers van Strukton Rail is al hoog en het is voor hen niet duidelijk wat de bijkomende werkzaamheden, in een gebied dat zij niet kennen en waar zij niet wonen, gaan betekenen", aldus Groen.

Hij wil later deze maand met de bedrijven om de tafel om zijn voorstel te bespreken. De spooraannemers benadrukken dat in cao-verband al duidelijke afspraken zijn gemaakt over het overnemen van elkaars personeel. "Daar waar mogelijk zullen we dat dan ook doen", zegt Irene van Dam van Strukton Rail. "Het zal echter nooit één-op-één zijn.

Voor de uitvoer van pgo-contracten zijn immers minder mensen nodig." De nieuwe contractvorm geeft de aannemers meer vrijheid aan werkwijzen en werkmomenten zolang maar wordt voldaan aan de vereiste beschikbaarheid van het spoor.

   

Om terug te keren naar de nieuwsoverzicht pagina klik hier       

Om terug te keren naar ons startmenu  klik hier.