Evaluatie  EV dagen

Amersfoort  okt - nov 2017:

De  drie geplande dagen hebben plaatsgevonden en mogen een succes heten.

Samenvatting:
Er zijn 3 EV-Veiligheidsdagen georganiseerd door Strukton Rail in samenwerking met Railcenter.

De EV-Veiligheidsdagen waren bedoeld voor EV-personeel op de landelijke lijst RLN00128 en overige belangstellende vanuit ProRail.

De dagen waren primair georganiseerd om een aantal incidenten te bespreken met de focus op de 25KV elektrisering te Moordrecht en om de huidige wijzigingen en technologische ontwikkelingen te kunnen delen met de gehele beroepsgroep, branche overstijgend.
De opkomst op vrijwillige basis was hoog en het aantal afmeldingen was met minder dan 10% per georganiseerde dag miniem hetgeen een grote betrokkenheid vanuit de beroepsgroep aantoont.
Albert Holtrust heeft driemaal een bijzonder goede en confronterende presentatie gehouden met een interactief karakter waardoor na drie dagen het uniforme antwoord op de hoofdvraag:

“Kunnen wij als EV-professionals onze werkzaamheden in de toekomst nog veiliger maken?” Volmondig ja luidde.


Aanbevelingen:
De algemene indruk vanuit de drie gegeven dagen is dat we moeten blijven accelereren op innovatie en ontwikkeling maar dat dit nimmer het niveau van de kennis binnen de branche mag overstijgen.

Dit vraagt om het stellen van prioriteiten in diverse aandachtsgebieden. Signalen vanuit de EV-veiligheidsdag zijn omgezet in probleemstellingen door vertaald naar aanbevelingen, aan deze
aanbevelingen zijn actiehouders gekoppeld, aangezien de meeste actiepunten branche overkoepelend zijn is het de aanbeveling de actiepunten vanuit het SPO uit te zetten en de voortgang
te monitoren.


1e prioriteit: Kwaliteit en vakkennis borgen door tijdige en volledige opleidingstrajecten en
toekomstbestendig werving-, selectie,- en opleidingsprogramma
2e prioriteit: Commitment vanuit de lijn is essentieel, durf bij onveilige situaties het werk te staken
3e prio: Uitfaseren van verouderde installaties waarbij de huidige vakkennis onvoldoende blijkt

Ook de presentatie die gegeven is is voor u beschikbaar klik hier om hem te downloaden

Om terug te keren naar de nieuwsoverzicht pagina klik hier       

Om terug te keren naar ons startmenu  klik hier.