Vraag een EV monteur waar meer aandacht voor moet zijn antwoord is RETOURSTROOM

Amf 6-2-2018:

Hij is er de opleiding voldoende onderricht persoon Retourleiding en aarding kortweg de VOP RLA.

Wat is een Vop Rla in de RLN 00128 staat vermeld.

Definitie VOP-RLA
Onder een VOP-RLA wordt verstaan een medewerker die de gevaren van de retourstroom kent en een aantoonbaar, ter zake doende instructie van de werkverantwoordelijke op basis van een Risico-inventarisatie heeft ontvangen over de uit te voeren werkzaamheden. De instructie moet daarbij ook maatregelen noemen zoals het aanbrengen van slipkabels.

Bijlage S van de RLN00128 bevat een Meldingsformulier voor de werkzaamheden aan de retour en bijlage T geeft een aantal voorbeelden van maatregelen bij werkzaamheden aan de retour.

Daarnaast is in bijlage U een competentie- en functieprofiel opgenomen in de RLN00128

 

Railcenter heeft een opleiding ontwikkeld voor de VOP RLA. Deze opleiding is beoordeeld door de werkgroep SWITSJ-Hoogspanning en wordt sector breed gedragen.

 De bijbehorende tekst zoals we die vinden op de website van Railcenter.

De Vop Rla is niet vrijblijvend volgens de RLN moet een ieder die werkzaamheden aan deze installaties hieraan voldoen, en de RLN is bindend voor alle aannemers.

Doelgroep
Bestemd voor medewerkers die werkzaamheden gaan uitvoeren aan de RLA.
Toelatingsvoorwaarden
Geen

Inhoud
In de opleiding komt aan de orde:

Gevaren van elektriciteit:

Het effect van stroom op het menselijk lichaam benoemen
De term elektrische shock benoemen
De gevolgen benoemen van het aanraken van een spanning voerend deel
De risico’s van een vlamboog benoemen
De risico’s van overslag benoemen
De elektrische risico’s herkennen

Vakkennis:

Begrip retourstroom uitleggen
De stroomkring van de trein benoemen
Te nemen maatregelen verklaren en uitvoeren
LMRA (Last Minute Risico Analyse) uitvoeren
De voorgeschreven maatregelen die op OR-bladen staan aangegeven, interpreteren en uitvoeren

Algemeen:

Praktische vaardigheden
Kennis van de regelgeving en documenten
Houding en gedrag
Communicatieve vaardigheden
Nakomen van gemaakte afspraken
Technisch inzicht
Bijzonderheden
Na afloop ontvangt de deelnemer, bij voldoende resultaat, een certificaat van Railcenter. Dit certificaat is 5 jaar geldig. Daarna kan een vakdag worden gevolgd om de kennis en regelgeving weer op te frissen.

Meer info en de mogelijkheid tot inschrijven

De VOP RLA (code 103) is de basisopleiding

https://www.railcenter.nl/opleiding/vop-rla-code-103

en de Vakdag VOPRLA (code 104) is de herhalingsinstructie

https://www.railcenter.nl/opleiding/vakdag-vop-rla-code-104

 

Om terug te keren naar de nieuwsoverzicht pagina klik hier       

Om terug te keren naar ons startmenu  klik hier.