Schakelstations

Schakelstations zijn geen voedingspunten en bezitten daarom geen aansluiting op het energienet.

Er ontbreken daarom enkele grote componenten zoals de tractietransformator, gelijkrichters en HVI.

Daarom zijn schakelstations aanzienlijk kleiner dan onderstations. 

Schakelstations verlagen het spanningsverlies over de bovenleiding omdat ze 2 parallel liggende bovenleidingen parallel schakelt.

Hierdoor wordt de weerstand van de bovenleiding met de helft minder.

Schakelstation vergroten ook de elektrische beschikbaarheid van het baanvak.

Het schakelstation verdeelt het baanvak in meerdere stukken.

Een kortsluiting kan zo makelijker geïsoleerd worden.

Bij splitsingen en emplacementen wordt een schakelstation toegepast om de meerdere sporen van een voeding te voorzien.

Het schakelstation functioneert dan als een distributiestation. Vroeger waren schakelstation niet op afstand bedienbaar.

De schakelaars stonden standaard op “in”.

Bij een kortsluiting of overbelasting zal de snelschakelaar nadien zonder ingrijpen van het SMC inkomen indien de sluiting is opgeheven.

Tegenwoordig worden de schakelstation ook op afstand bedienbaar.

    

                        schematisch weergave van het stroomverloop                                                                                                                                        GVI SS Maarsen

Bij het onderspanning brengen van de bovenleiding ging in het verleden (met o.a. de Smit GE schakelaars) met behulp van een S1/S2 automatiek.

Staat automatiek op de stand S1 ingesteld dan meet het automatiek of er spanning aanwezig is op de bovenleiding.

Is dit het geval, dan kan de snelschakelaar inkomen.

Staat het automatiek op de stand S2 ingesteld dan meet de automatiek of spanning aanwezig is op de plus rail van de GVI. Is dit het geval, dan meet de snelschakelaar of er geen kortsluiting in de bovenleiding is.

Is dit niet het geval, dan kan de snelschakelaar inkomen.
 

Figuur 3 : Baanvak Nijmegen - Den Bosch


In figuur 3 is weergegeven het baanvak Nijmegen - Den Bosch.

(Inmiddels is er tussen Geffen en Rosmalen onderstation Maasdonk gebouwd).

Bij het onder spanning brengen van het baanvak zal eerst onderstation Orthen ingeschakeld worden.

De G & H in Orthen brengen de bovenleiding onder spanning.

De E & F in ss Rosmalen, die ingesteld als S1, meten of spanning staat op de bovenleiding en zullen dan de plus rail van ss Rosmalen onder spanning brengen.

Nu kunnen de G & H in ss Rosmalen, die als S2 staan ingesteld, en indien er zich geen kortsluiting bevind tussen Geffen en Rosmalen, ingeschakeld worden

Dezelfde procedure volgt ook vanuit os Berghem naar ss Geffen toe.

In het verleden vonden we twee schakelstations tussen 2 onderstations, tegenwoordig wordt het aantal schakelstations steeds minder ivm het gevraagde vermogen.

Er zijn nog ongeveer 120 schakelstations, en er zijn ongeveer 260 Onderstations in Nederland.

In interieur van een schakelstation bekijken klik hier

Om terug te keren naar ons startmenu  klik hier.