"Vaktermen"

Naast vakjargon waarmee we bedoelen de andere namen welke we geven aan materiaal gereedschap ed.

Kunnen we binnen ons vakgebied bovenleiding natuurlijk ook vaktermen, dit zijn meestal werkwoorden waarmee we een klus defineren, wij hebben een opzet gemaakt.

Omdat u in onze enquete aangeeft dat u allemaal wil helpen bij de samenstelling van "onze" site, aan u de opgave om ons de omschrijving van de werkzaamheden te mailen, een foto erbij van de werkzaamheden zou helemaal te gek zijn maar is niet verplicht.

De lijst is vast niet compleet dus aanvullingen zijn ook welkom.

Mail ons

VAKTERM

BETEKENIS

Aarden Nadat de bovenleiding spanningsloos is gemaakt wordt er, nadat er getest is of dat inderdaad zo is, de bovenleiding verbonden met de minus van de spoorstaaf. Dat doen we aan 2 kanten van de werkplek en kunnen we veilig werken aan de bvl.
Afhaspelen Rijdraad en draagkabel ed. wordt geleverd op haspels deze draad eraf halen noemen we afhaspelen
Afspannen Een rijdraad, draagkabel of versterkingsleiding onder de juiste trekkspanning vastmaken aan de paal
Afzwaaien Een railvoertuig (stormobiel, locomotief ed.) doormiddel,van een handgebaar stil laten staan
Beugelen Koperkabel van elektrische verbindingen door middel van afstandbeugels aan elkaar koppelen om slijtage door langs elkaar schuren te voorkomen. De afstandbeugels  worden op vastgestelde afstanden van elkaar op de kabels geplaatst. Het wordt toegepast bij schakelaar leidingen en de doorhang van een elektrische verbinding tussen twee draagkabels in het beweegbare systeem
Bonkeren Het monteren van een draagkabellasklem, dit kan zowel bij 70 of 150 mm2 draagkabel zijn of bij de versterkingsleiding
Bruggen

Bruggen” doen we als er (nieuwe) rijdraad getrokken is, dan zetten we er klemmen op die de rijdraad 4 cm uit elkaar houdt. Deze plaatsen we ongeveer iedere 7 m. Behalve op “publiek toegankelijke plaatsen” (zoals perrons en overwegen) daar plaatsen we ze ongeveer iedere 2.5m. Dit heet in vaktaal “hangdraadvermeerdering”. Dit wordt gedaan omdat als de rijdraad breekt, door wat voor oorzaak ook, de draad niet te ver naar beneden hangt en door het publiek aangeraakt kan worden.

Cemberen Aansluiten van een draad of kabel op een spoorstaaf door middel van een persverbinding van het fabrikaat Cembre.
Draad snijden

Aanbrengen van schroefdraad op een zijwaartse pijp voor het bevestigen van een isolator, dopmoer, pijphouder

In bouwen Monteren van een isolator in de rijdraad, draagkabel of versterkingsleiding. Dit kunnen isolatoren ten behoeve van groepen scheidingen zijn of isolatoren bij afspanningen
Inbinden Tijdelijk ophangen van de rijdraad aan de draagkabel met behulp van koper binddraad. Deze bindraden moeten binnen een  bepaalde tijd worden vervangen door definitieve hangdraden 
Inknippen Voor sommige werkzaamheden moeten de bestaande hangdraden vervangen worden voor tijdelijke hangdraden (binddraad) dit noemen we inknippen
Inpikken  
Insporen Het in het spoor zetten van een railweg voertuig bv een stormobiel.
Kerfen Een kabelschoen verbinden aan een een draad  noemen we kerfen ook komt dit voor bij het maken van een hangdraad daar kerfen we de verbinder
Knikken kloppen In een rijdraad kunnen door diversen oorzaken onefenheden (knikken) ontstaan deze verwijderen noemt men knikken kloppen
Knippen Met een kabelschaar doorknippen van een bovenleidingdraad
Kruislings verwisselen Twee parallel lopende draden onderbreken en kruislings weer aan elkaar koppelen waardoor de draden elkaar gaan kruisen, of twee kruisende draden onderbreken en kruislings aan elkaar koppelen waardoor ze parallel gaan lopen.
Onafgemaakte maken Een niet afgemaakte hangdraad maken welke terplaatse op maat wordt gemaakt bv. een S draad
Op gewicht zetten Het op de goede hoogte hangen van de gewichten rekening houdend met de temperatuur en de lengte van de sectie.
Op temperatuur zetten In het B1 systeem is de stand van oa. de hangdraden afhankelijk van de temperatuur deze in de juiste stand zetten noemen we op temperatuur zetten
Opbouwen Het voormonteren van onderdelen in de bovenleiding bv. een wielafspanning of schakelaar.
Opgooien Het aangeven dmv van een gooi van gevallen gereedschap of onderdelen.
Ophaspelen Na het draad trekken de overgebleven draad weer terugrollen op het haspel of de vrijgekomen rijdraad bij sloop of rijdraadvernieuwing op een haspel rollen
Opstoten

Twee rijdraden in de lengte richting aan elkaar verbinden door middel van een rijdraad lasklem (bijgenaamd een stoot)

Opvoeren Het naar boven brengen van de bv. de rijdraad vanaf de haspelwagen naar het werkdek.
Opzwaaien De bedienaar van een railvoertuig door middel van een vastgesteld handgebaar opdracht geven voor of achteruit te rijden
Overnemen  
Ratelen Het bedienen van het kettingratel waarmee we tijdelijk de trekspanning in de draad overnemen
Reguleren Het monteren van de bovenleiding op de juiste hoogte dmv binddraden
Rijdbaar maken De bovenleiding tijdelijk op de juiste hoogte en verschuiving leggen zodat treinverkeer mogelijk is
Schouwen Het visueel inspectren van de bovenleidinsinstallatie.
Schutteren Het aanbrengen van beschermlijsten op de rijdraden, op de plaats waar rijdraden elkaar kruisen, zoals bij een wissel. Deze lijsten voorkomen dat de rijdraden slijten door het langs elkaar schuren
Snijden Het onderbreken van bv. een draagkabel dmv een balkonderbreker
Steppen Staande op het onderstel van een ladderwagen, de ladderwagen voortbewegen, door met de voet op de spoorrail te steppen.
Strijken Om knikken uit de rijdraad te halen hebben we tegenwoordig een hulpgereedschap dit wordt de strijkijzer genoemd, het gebruik hiervan noemen we dus strijken
Tuien Aan een paal, waar een draad aan moet worden afgespannen, met behulp van een kabel (een tui) een tijdelijke schoor aanbrengen. Deze kabel is aan de ene zijde boven aan de afspanpaal bevestigd en aan de andere zijde aan een ankerblok, dodebed of aan de voet van de eestvolgende paal.
Uitsporen Het uit het sporr halen van een railweg voertuig bv een stormobiel.
Uitstoten

Isolatoren verwijderen uit de rijdraad, draagkabel of versterkingsleiding

Uitzetten De plaats waar hangdraden moeten komen, markeren op de spoorstaaf. Op deze plaatsen wordt daarna door zichten de plaats van de hangdraad(klem) op de draagkabel overgenomen.
Vastleggen Een nieuw getrokken draagkabel of versterkingsleiding monteren in de bokken of de armen
Vetten De onderdelen in de bovenleiding die hiervoor in aanmerking komen voorzien van een laag vet, bv de schakelstangen van een bovenleidingsschakelaar
Wiel afhangen Het wiel van de wielafspanning voormonteren op de juiste hoogte
Zichten Vanaf de grond visueel vaststellen op welke plaats een component gemonteerd moet worden.
Dit wordt gedaan door met beide armen gestrekt vooruit, te richten op de plaats op de grond,loodrecht onder de plaats waar het component gemonteerd moet worden. Vandaar uit worden de armen recht omhoog bewogen. Aan de monteur boven bij het component wordt aangegeven of het component op de juiste plaats zit.
Deze methode wordt o.a. toegepast bij het monteren van draagkabel steunpunten en draagkabelhangdraad klemmen in het B1 systeem
 

Om terug te keren naar ons startmenu  klik hier.