Waarom

 

Waarschijnlijk de meest gestelde vraag die je kan bedenken, en wij bedenken er een nieuwe rubriek bij.

Er zijn heel veel zaken ook binnen onze wereld  "normaal"  om dat we het zo nou eenmaal zo doen, maar waarom doen we het zo help mee verzin met ons de vragen maar natuurlijk ook de antwoorden.

Voor het beste of het leukste antwoord is weer een aardigheidje beschikbaar.

Stuur uw vraag MAIL   of stuur het antwoord op de laatste waarom..... MAIL

Een nieuwe waarom dit keer het onderstation.

Op de foto het zogenaamde spanning controle relais welke we in de tractie gelijkrichter vinden.

Een foto van het schema maakt het compleet.

Onze vraag wat is het nut van dit SCR, dus WAAROM is dit ingebouwd in de tractie gelijkrichter

 

Mail uw antwoord

 

 

 

Allereerst weer hartelijk dank voor jullie antwoorden ook op Facebook.

De eerste reactie die we mochten ontvangen is van Jancko 

Het spanning controle relais beveiligd de afgegeven spanning van de betreffende tractiegelijkrichter groep. Indien de spanning langer dan 5 minuten te hoog is, zal de gelijkrichtergroep worden uitgeschakeld. Hierbij wordt de gelijkrichter niet vergrendeld en geeft geen aparte melding, OBI kan deze weer inschakelen!
Een oorzaak van de verhoogde spanning kan zijn dat het 10kV niveau vanuit het energiebedrijf in de nacht door mindere afname/belasting in de nacht tijdelijk iets hoger wordt! Het relais meet dit aan de wissel spanning zijde van de gelijkrichter. De hoogte van de beveiliging instelling is afhankelijk het type  gelijkrichtergroep: 6 of 12 puls ! Er zijn ook gelijkrichters waarbij de meting op DC niveau word uitgevoerd.

Een perfect antwoord hoe het SCR werkt en wat de gevolgen zijn van het aanspreken, maar geen waarom deze "beveiliging" bedacht is

De tweede reactie die we binnenkregen is van Patrick.

Hierbij mijn reactie op het SCR.

Deze beveiliging is ooit bedacht omdat men bang is dat door plotselinge verhoging van de 10kv netspanning tijdens bijvoorbeeld daluren. Hierdoor zal theoretisch de 1326 of 1376V ac ( en dus boven de 1875 v DC ) te hoog kunnen worden voor de apparatuur aan de 1800V. Ik zelf denk dat dit tegenwoordig ondenkbaar is. De netvoorziening is dusdanig stabiel dat deze niet snel zo veel zal stijgen. Ook is de apparatuur aan de 1800V zijde beter is beschermd. Als bij een OS de voeding of trafo ( 10KV ) te hoog word, dan zal deze niet de DC kunnen verhogen en daardoor meer stroom gaan geven. Deze gelijkrichter zal dan alleen de bovenleiding willen gaan voeden en veel stroom gaan trekken. De tractiegroep zal dn uitschakelen op stroom. Ik vind daarom dat dit relais achterhaald is.

Patrick gaat al beter in op de waarom vraag maar waarom schakelt dan de gelijkrichter pas uit na 5 minuten dan zou toch de apparatuur al kapot kunnen zijn als die gevoelig is voor een spanning hoger dan 1875 volt?

Het echte antwoord (dachten we) kregen we toegestuurd door Rob en Peter.

En we kunnen daar heel kort over zijn:

De inbouw van de SCR beveiliging is/was een ARBO technische zaak  om te mogen werken aan een onder spanning staande bvl.

Maar zelfs het echte antwoord kan over treffen worden door de echte waarheid.

Van een van de goeroes kregen we onderstaand antwoord

Mij is in de jaren 70 verteld dat het SCR-relais is toegevoegd omdat bij de verhoging van de spanning naar 1800V (de +20% grens van 1500 V die de bovengrens van de nominale 1500 V is) de spanning eigenlijk te
hoog werd voor de "verwarmingkoffers" van materieel '54. ( de oorspronkelijke hondekoppen).

De hogere spanning had verbranden (doorsmelten) van de verwarmingselementen tot gevolg en dat risico werd groter als de spanning langere tijd boven de 1800 V kwam.

Vandaar de tijd van 5 minuten.
Zoals wellicht bekend is de verhoging van de nulspanning van 1500 V naar 1800V ingevoerd bij de overgang van kwikdamp- naar siliciumgelijkrichters.

De spanning heette nog steeds nominaal 1500V. Maar werd zodanig gekozen/ingesteld dat bij nullast deze 1800 V was.
Variatie van het voedende wisselspanningnet (meestal 10 kV) gaf een kleine kans op langdurig een te hoge spanning. In de praktijk kwam/komt afschakelen zeer weinig/bijna nooit voor.
 

Met de 1800 V zit men aan de top van de toegestane spanning. Bij het instellen van de tractietrafo wordt een instelling gekozen die daar zo dicht mogelijk bijzit.

De voedingspanning wordt als een redelijk betrouwbare waarde beschouwd. Is niet ts be´nvloeden en wordt feitelijk door de actuele belasting van het 10 kV net bepaald.

Een plotselinge wat grotere belasting afname doet direct de spanning stijgen. Er is enige tijd nodig om dit automatisch bij te regelen. Zonder de 5 min is de kans op afschakelen van de GR door Scr groot. Met de 5 min wordt dit voorkomen.

De keus van 5 min heeft geen echte onderbouwing. Een beperking is wel nodig voor de situatie waarbij de voedingspanning langdurig hoger blijft, b.v. door problemen met de regeling bij het energiebedrijf.

ARBO risico of regels voor werken aan spanningvoerende bovenleiding waren er in die tijd nog niet.

 

 

 

Een bovenleiding waarom.

In het B3 systeem  ( DA -BA - DAB - BAB)  wordt er een Ydraad toegepast WAAROM.

 

Het eerste antwoord kwam van Martijn:

Wat betreft die Y-draad: is het niet gewoon om de doodsimpele reden dat normale hangdraden aan de draagkabel veel te lang worden? en tegelijkertijd het lopen van de draagkabel en rijdraad te 'synchroniseren'?

Patrick kwam met het volgende antwoord:

Y-draden zijn mijn inziens bij een zijwaartse zinloos. Tis een beweegbaar systeem met een systeemhoogte van 1750mm. Bij B4 en soortgelijke systemen komen deze niet meer voor. Bij wzh aan dit systeem worden er tegenwoordig B4 armen geplaatst en de Y-draden worden verwijderd. Bij een DP zou de Y-draad wel een verbetering kunnen zijn voor het gewicht van de DP.

Ook Sven kwam met een antwoord dat volgens ons het enige juiste is.

Bij het DA-systeem uit de jaren tachtig en alle daarop volgende systemen zijn wel Y-draden toegepast. Hiermee werd een meer gelijkmatige opdruk onder het ophangpunt gerealiseerd

Een bovenleidingssysteem valt o.a. te beoordelen/vergelijken op basis van elasticiteit en ongelijkvormigheid. De elasticiteit is de verhouding tussen de opdruk van de rijdraad en de kracht die daar voor nodig is. De ongelijkvormigheid geeft aan in hoeverre de elasticiteit varieert over een veld. Het liefste wil je een zo klein mogelijke ongelijkvormigheid in een systeem en overal dezelfde elastischiteit.
Normaal is de elasticiteit in het veldmidden het grootst en bij het steunpunt het laagst. Dit komt enerzijds omdat de draagkabel bij het steunpunt niet tot weinig omhoog kan bewegen en toepassing van een zijwaartse wat een hard(er) punt oplevert.

Een Y-draad, in Duits Y-beiseil, zorgt er voor dat de elasticiteit ter plaatse van het steunpunt wordt verhoogt. De rijdraad hangt in wezen aan een soort hulpdraagkabel die niet direct in verbinding staat met het steunpunt. Hierdoor wordt de elasticiteit verhoogt.

Waarom de Y-draden in bepaalde systemen niet (meer) voorkomen kan ik mogelijk wel achterhalen. Literatuur vermeld bijvoorbeeld dat in Frankrijk deze op bepaalde TGV-lijnen zijn weggehaald vanwege het lastige inbouwen en onderhouden.

Binnenkort komen we uitgebreid terug met de Y draad in de rubriek onderdeel van de maand
 

niet mee eens????? stuur uw antwoord!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Stuur het antwoord op naar waarom..... MAIL

Om terug te keren naar ons startmenu  klik hier.